0904 2024
So sánh và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

So sánh và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ

Bạn cũng có thể tham khảo những công cụ quảng cáo hữu hiệu như CONEK . Đây là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển phần mềm gửi tin nhắn tại Việt Nam.

1407 2023
mua trung thu

Mùa trung thu

Việc tổ chức sự kiện là một phần quan trọng trong việc xây dựng không khí làm việc tích cực và gắn kết giữa các nhân viên trong một công ty. Cùng với mục tiêu tạo ra một môi trường làm việc thú vị và động viên tinh thần làm việc, CONEK quyết định tổ chức một sự kiện trung thu đặc biệt cho toàn bộ nhân viên của mình.

0904 2024

Thông tin quan trọng

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp vẫn lựa chọn hình thức này để gửi các thông tin quan trọng. Ví dụ như:
Mã OTP đăng nhập
Khôi phục mật khẩu
Cấp lại thông tin người dùng